National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delir

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2018

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 15 december 2016. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Akut indlagte patienter (på hospital eller plejeafsnit i primærsektor) over 65 år. Ekskluderede patienter: patienter indlagt på intensivafdeling og palliative patienter
Intervention
Screening med Confusement Assessment Method (CAM) eller Brief Confusement Assessment Method (b-CAM)
Comparator
Ingen screening med psykometrisk værktøj
Outcomes

PICO 4.1

Population
Akut indlagte (på hospital eller plejeafsnit i primær sektor) patienter over 65 år med somatisk sygdom samt mindst en af nedenstående risikofaktorer:  Demens  Mb. Parkinson  Tidligere apopleksi  Tidligere delir  Lav funktionsevne2  2 eller flere kroniske sygdomme.
Intervention
Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende: - Skemalagt fysisk aktivitet: Flere gange dagligt fx i forbindelse med måltider og pleje. - Sanseoptimering: Briller, høreapparat, lys på stuen - Re-orientering: Information om tid, sted og egne data - Ernæring: Sikre nødvendigt væske/føde indtag - Struktureret døgnrytme: Fokus på at patient er vågen om dagen samt pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 5.1

Population
Patienter over 65 år med delir, inkl. intensiv patienter, patienter i primær sektor.
Intervention
Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende:  Skemalagt fysisk aktivitet3: Flere gange dagligt fx i forbindelse med måltider og pleje.  Sanseoptimering: Briller, høreapparat, lys på stuen  Re-orientering: Information om tid, sted og egne data  Ernæring: Sikre nødvendigt væske/føde indtag  Struktureret døgnrytme: Fokus på at patient er vågen om dagen samt pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 6.1

Population
Indlagte patienter over 65 år med delir.
Intervention
Afskærmning mod uvedkommende forstyrrende stimuli, fx enestue, sovemaske, ørepropper.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 7.1

Population
Patienter over 65 år med delir.
Intervention
Aktiv inddragelse af pårørende (fx inddragelse i daglige aktiviteter og gøremål, overnatningsmulighed).
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 8.1

Population
Indlagte patienter over 65 år med delir.
Intervention
Medicinstatus og gennemgang med pausering (indtil endt delir) af medicin, som kan forværre patientens tilstand.
Comparator
Ingen medicinsanering
Outcomes

PICO 9.1

Population
Patienter over 65 år med delir uden aktuel antipsykotisk behandling.
Intervention
Behandling med antipsykotika (1. og 2. generation), fx haloperidol, olanzapin, risperidon og quetiapin under pågående delir.
Comparator
Ingen antipsykotika behandling
Outcomes

PICO 10.1

Population
Patienter over 65 år med delir
Intervention
Behandling med benzodiazepin
Comparator
Ingen behandling med benzodiazepin
Outcomes

PICO 11.1

Population
Patienter over 65 år med delir på hospitaler og plejehjem.
Intervention
Behandling med tablet melatonin om aftenen.
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 12.1

Population
Indlagte patienter over 65 år med behandlingsrefraktært delir i min. 3 døgn.
Intervention
ECT behandling
Comparator
Ingen ECT
Outcomes