National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati)

Published by Sundhedsstyrelsen on Aug 23, 2018

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 1. juni 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Patientuddannelse i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 4.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Vejledt individualiseret motion i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase
Intervention
Behandling med tramadol efter foreskrevne doser
Comparator
NSAID (Ibuprofen og Naproxen) Grundet stor variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 6.1

Population
Voksne med cervical radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Stabilitets-træning i kombination med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 7.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
MDT i kombiantion med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 7.2

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
MDT i kombiantion med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 8.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Ledmobilisering + stabiliserende øvelser
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 9.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måender)
Intervention
Traktion af columna cervikalis i kombination med anden behandling (kan være manuel, maskinel eller autotraktion (ved hjælp af udstyr som patienten selv betjener)
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 10.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Massage i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 11.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Akupunktur i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes