National klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Aug 21, 2018

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 1. juli 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.0

Population
Børn og unge > 2 år og < 18 år med epilepsi uden formodet strukturel årsag
Intervention
Ingen MR-skanning, men klinisk undersøgelse og standard EEG
Comparator
Konventionel MR-skanning, samt klinisk undersøgelse og standard EEG
Outcomes

PICO 4.0

Population
Børn og unge under 18 år med diagnostisk uafklarede anfald på trods af forsøg på klassifikation, som ikke er opstartet antiepileptisk behandling
Intervention
Video-EEG minimum 24 timer
Comparator
Ingen langtids video-EEG
Outcomes

PICO 5.0

Population
Børn og unge under 18 år med epilepsi med strukturel årsag, der har oplevet to års anfaldsfrihed
Intervention
Medicinseponering
Comparator
Fortsættelse af behandling
Outcomes

PICO 6.0

Population
Børn og unge under 18 år, der behandles for et epileptisk anfald med varighed > 3-5 minutter
Intervention
Midazolam (buccalt)
Comparator
Diazepam (rektalt)
Outcomes

PICO 7.0

Population
Patienter med status epilepticus
Intervention
Valproat
Comparator
Phosphenytpoin
Outcomes

PICO 7.0

Population
Børn og unge under 18 år med status epilepticus der skal behandles videre efter benzodiazepin iv
Intervention
Levetiracetam iv
Comparator
Phosphenytoin iv
Outcomes

PICO 8.0

Population
Børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi (defineret ved ILAE)
Intervention
Udredning med henblik på om der skal tilbydes non-farmakologisk intervention i form af epilepsikirurgi
Comparator
Fortsat medicinsk behandling
Outcomes

PICO 9.0

Population
Børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi (defineret ved ILAE)
Intervention
Udredning med henblik på om der skal tilbydes non-farmakologisk intervention, i form af ketogen diæt
Comparator
Fortsat medicinsk behandling
Outcomes

PICO 10.0

Population
Børn og unge < 18 år med epilepsi
Intervention
VNS høj stimulation
Comparator
VNS lav stimulation
Outcomes