National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang)

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Sep 3, 2018

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 19. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Alle bindende regler og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen på området skal følges.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase, med dystoci, til termin og med foster i hovedstilling.
Intervention
Vestimulation med intravenøs oxytocin umiddelbart efter at diagnosen dystoci er stillet
Comparator
Vestimulation med intravenøs oxytocin udskudt 3-8 timer efter at diagnosen dystoci er stillet
Outcomes

PICO 4.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels nedtrængnings- og uddrivelsesfase, til termin (gestationsalder 37+0) og med foster i hovedstilling.
Intervention
Vestimulation med oxytocin udskudt i en periode efter diagnosen dystoci er stillet.
Comparator
Vestimulation med oxytocin umiddelbart efter diagnosen dystoci er stillet.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase samt andet stadium (nedtrængnings- og uddrivelsesfase), til termin (gestationsalder 37+0)og med foster i hovedstilling.
Intervention
Højdosis infusionshastighed ( 4 ≥ mU/minut)
Comparator
Lavdosis infusionshastighed ( 4 < mU/minut)
Outcomes

PICO 5.2

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase samt andet stadium (nedtrængnings- og uddrivelsesfase), til termin (gestationslader 37+0) og med foster i hovedstilling)
Intervention
Oxytocin doseringsregime 1 (observationel studie)
Comparator
Oxytocin doseringsregime 2 (observationel studie)
Outcomes

PICO 6.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels nedtrængningsfase, med epidural analgesi til termin (gestationsalder 37+0,) og med foster i hovedstilling.
Intervention
Intervention efter samme tidsrum med langsom fremgang som hos fødende uden epidural.
Comparator
Intervention efter længere tidsrum med langsom fremgang end hos fødende uden epidural.
Outcomes

PICO 7.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel til termin (gestationsalder 37+0), med foster i hovedstilling.
Intervention
Intravenøs væske (Ringer laktat) og frit oralt væskeindtag
Comparator
Frit oralt væskeindtag
Outcomes

PICO 8.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel med dystoci, til termin (gestationsalder 37+0,) og med foster i hovedstilling.
Intervention
Akupunktur
Comparator
Ingen akupunktur
Outcomes

PICO 9.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel, til termin (gestationsalder 37+0), med foster i hovedstilling.
Intervention
Rebozo
Comparator
Ingen rebozo
Outcomes

PICO 10.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), til termin med foster i hovedstilling.
Intervention
Amniotomi
Comparator
Bevarelse af hinder
Outcomes

PICO 10.0

Population
Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), der behandles med oxytocin, til termin
Intervention
Vestimulation med oxytocin uden forudgående amniotomi (oxytocin først).
Comparator
Vestimulation med oxytocin forudgået af amniotomi (amniotomi først).
Outcomes

PICO 10.0

Population
Singleton-gravide kvinder i spontan, aktiv fødsel (livmodermunden 3 cm) til termin, med dystoci (ingen fremgang i to timer eller <1 cm / 3 timer), både første- og flergangsfødende.
Intervention
Amniotomi.
Comparator
Bevarelse af hinder.
Outcomes

PICO 11.0

Population
Population: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), der behandles med oxytocin, til termin (gestationsalder 37+0) og med foster i hovedstilling
Intervention
Vestimulation med oxytocin i X timer (længere tid) før kejsersnit.
Comparator
Vestimulation med oxytocin i Y timer (kortere tid) før kejsersnit.
Outcomes