National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

Published by Sundhedsstyrelsen on Sep 3, 2018

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

Danish Health and Medicines Authority

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 1.1

Population
Voksne over 18
Intervention
ASRS version 1.1 som visitationsredskab inden beslutning om videreudredning for ADHD
Comparator
Standardudredning i henhold til ICD-10 omfattende grundig anamnese, inkl. deltagelse af pårørende hvis muligt, diagnostisk vurdering uden brug af ASRS version 1.1. Udelukkelse af differentialdiagnoser og identificering af komorbiditet.
Outcomes

PICO 1.1

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Methylphenidat
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 1.1

Population
Voksne far 18 år med ADHD i/uden medicinsk behandling med symptomer på angst og depression
Intervention
Et kortere individuelt eller gruppebaseret informationsbaseret, manualiseret psykoedukationsforløb på min. 2 timer med 2-4 mødegange
Comparator
Behandling med methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin uden psykoedukation
Outcomes

PICO 2.1

Population
Voksne fra 18 år med ADHD
Intervention
DIVA 2.0
Comparator
Standardudrednning i henhold til ICD-10 omfattende grundig anamnese, inkl. deltagelse af pårørende hvis muligt, diagnostisk vurdering uden brug af DIVA 2.0 version 1.1. Udelukkelse af differentialdiagnoser og identificering af komorbiditet
Outcomes

PICO 2.1

Population
Voksne fra 18 år med ADHD og symptomer på depression og angst
Intervention
Methylpehnidat
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 3.1

Population
Atomoxetin versus Placebo for ADHD
Intervention
Atomoxetin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 4.1

Population
Patienter med ADHD hos voksne med angst og /eller depression
Intervention
Atomoxetin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 4.1

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Kogntitiv adfærdsterapi + medicinering
Comparator
Medicinering alene
Outcomes

PICO 5.1

Population
Voksne patienter med ADHD
Intervention
Lisdexamfetamin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 6.1

Population
Voksne patienter med ADHD og symptomer på angst og depression
Intervention
Lisdexamfetamin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 7.1

Population
Voksne fra 18 år med ADHD med/uden symptomer på angst og depression
Intervention
Methylphenidat/atomoxetin/lisdexaminfetamin
Comparator
Sammenligning de enkelte stoffer i mellem
Outcomes