National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling hos børn og unge med astma

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Apr 9, 2019

Disclaimer

Sundhedsstyrelsen d. 20. oktober 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter og pårørende kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.0

Population
Børn og unge med astma
Intervention
Planlagte, regelmæssige kliniske kontroller
Comparator
Ingen planlagte, regelmæssige kliniske kontroller
Outcomes

PICO 4.0

Population
Børn og unge med astma
Intervention
Struktureret patientuddannelse
Comparator
Ingen struktureret patient-uddannelse
Outcomes

PICO 5.0

Population
Børn og unge med astma
Intervention
Opdateret, individuel, skriftlig behandlingsplan ved hver klinisk kontol
Comparator
Ingen individuel skriftlig behandlingsplan
Outcomes

PICO 6.0

Population
Børn over 5 år og unge med astma
Intervention
Interventioner med konditionsforberende aktiviteter
Comparator
Barnets sædvanlige aktivitets niveau
Outcomes

PICO 7.0

Population
Børn og unge med astma, der er overvægtige
Intervention
Tiltag til relativ reduktion af BMI
Comparator
Ingen tiltag til relativ reduktion af BMI aktivitets niveau)
Outcomes

PICO 8.0

Population
Børn og unge med astma og kendt symptomgivende sensiblisering for pelsbærende dyr.
Intervention
Afskaffe eksisterende pelsbærende kæledyr, for hvilke(t) barnet er kendt allergisk for
Comparator
Beholde eksisterende pelsærende kæledyr, for hvilke(t) barnet er kendt allergisk for
Outcomes

PICO 9.0

Population
Børn og unge med astma og kendt husstøvmideallergi
Intervention
Et eller flere tiltag i soverummet og/eller multifacetterede tiltag til allergen- sanering i hjemmet
Comparator
Ingen tiltag (vanlig rengøring)
Outcomes

PICO 10.0

Population
Børn og unge med astma, der eksponeres dagligt for tobaksrøg i omgivelser
Intervention
Observationelle studier
Comparator
Røgfrit miljø
Outcomes