Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Published by Helsedirektoratet on Aug 13, 2019

Disclaimer

Sponsors

Contact

Abstract

Language

no

PICOS

PICO 1.0

Population
Gravide med svangerskapsdiabetes
Intervention
Kost- og mosjonsveiledning, glukosemonitorering, samt insulin ved behov
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 1.1

Population
Gravide (tidlig i svangerskapet < 12 uker)- alle testes med HbA1c
Intervention
HbA1c 5,9 - 6,4%
Comparator
HbA1c < 5,9%
Outcomes

PICO 1.2

Population
Gravide kvinner
Intervention
Allmenn screening for svangerskapsdiabetes
Comparator
Risikobasert screening for svangerskapsdiabetes
Outcomes

PICO 2.0

Population
Kvinner med svangerskapsdiabetes
Intervention
Lav-GI kosthold
Comparator
Standard kostveiledning
Outcomes

PICO 2.0

Population
Kvinner med svangerskapsdiabetes
Intervention
Lavkarbo kosthold
Comparator
Standard kostveiledning
Outcomes

PICO 2.0

Population
Kvinner med svangerskapsdiabetes
Intervention
Energirestriksjon
Comparator
Standard kostholdsveiledning
Outcomes

PICO 2.0

Population
Kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes som har påvist nedsatt glukosetoleranse
Intervention
Kombinert kost- og fysisk aktivitet
Comparator
Standard oppfølging
Outcomes

PICO 3.0

Population
Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
Intervention
Metformin 0.14, ,
Comparator
Insulin 0.14, ,
Outcomes
0.14, ,

PICO 3.0

Population
Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
Intervention
Glibenklamid (SU) 0.14, ,
Comparator
Insulin 0.14, ,
Outcomes
0.14, ,

PICO 3.0

Population
Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
Intervention
Glibenklamid 0.14, ,
Comparator
Metformin 0.14, ,
Outcomes
0.14, ,