Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Published by Helsedirektoratet on Feb 7, 2020

Disclaimer

Sponsors

Contact

Abstract

Language

no

PICOS

PICO 1.1

Population
Hele befolkningen
Intervention
Screening mht diabetes
Comparator
Ikke screening mht diabetes
Outcomes

PICO 1.1

Population
Pasienter med diabetes type 1
Intervention
Intensiv blodsukkersenkende behandling
Comparator
Mindre intensiv blodsukkersenkende behandling
Outcomes

PICO 1.1

Population
Personer med type 1 og type 2 diabetes
Intervention
kardiovaskulær risiko lav eGFR
Comparator
kardiovaskulær risiko normal eGFR
Outcomes

PICO 1.2

Population
Hele befolkningen
Intervention
HbA1c 6,0-6,4 %
Comparator
HbA1c <6,0 %
Outcomes

PICO 1.2

Population
Pasienter med diabetes type 1, alle aldre
Intervention
Bruk av utstyr for kontinuerlig måling av vevsglukose i 12-52 uker
Comparator
Egenmåling av blodglukose med punktmålinger etter fingerstikk, utført minst 3 ganger daglig i 12-52 uker
Outcomes

PICO 1.2

Population
Personer med diabetes
Intervention
Måling av albumin-kreatinin ratio i urin
Comparator
24-timers albumin-utskillelse i urin
Outcomes

PICO 1.3

Population
Hele befolkningen
Intervention
FPG 6,1-6,9 mmol/L
Comparator
FPG <6,1 mmol/L
Outcomes

PICO 1.3

Population
Diabetespasienter i samlestudie fra generell populasjon og høyrisiko populasjon
Intervention
CKD-EPI formel
Comparator
MDRD formel
Outcomes

PICO 1.4

Population
Hele befolkningen
Intervention
Påvist nedsatt glukosetoleranse
Comparator
Påvist normal glukosetoleranse
Outcomes

PICO 1.5

Population
Personer med høy risiko for å utvikle diabetes
Intervention
Endring av livsstil
Comparator
Ingen intervensjon
Outcomes

PICO 2.1

Population
Pasienter med type 2 diabetes
Intervention
Intensiv blodsukkersenkende behandling
Comparator
Ikke intensiv blodsukkersenkende behandling (standard behandling)
Outcomes

PICO 2.1

Population
Diabetes type 1 med forhøyet albuminuri
Intervention
ACEi/ARB
Comparator
Andre antihypertensiva
Outcomes

PICO 2.2

Population
Pasienter med type 2 diabetes
Intervention
Sulfonylurea i monoterapi
Comparator
Metformin i monoterapi
Outcomes

PICO 2.2

Population
Diabetes type 2 med forhøyet albuminuri
Intervention
ACEi/ARB/aldosteronhemmer
Comparator
Andre antihypertensiva
Outcomes

PICO 2.3

Population
Pasienter med type 2 diabetes
Intervention
Pasientpreferanser for medikament behandling (ikke-insulin)
Comparator
NOTSET!
Outcomes

PICO 3.1

Population
Pasienter med diabetes (alle typer)
Intervention
Helsekommunikasjon ved første konsultasjon, diagnosetidspunkt og ved årskontroller
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 3.2

Population
Personer med diabetes type 2
Intervention
Aktiviserende intervensjoner for å øke kunnskap, selvtillit og egenkontroll
Comparator
Standard behandling/minimal intervensjon i gjennomsnittlig 12 år
Outcomes

PICO 3.3

Population
Personer med diabetes type 1 og type 2 med begrenset språkkompetanse på aktuelle språk ("limited English proficient")
Intervention
Bruk av tolk
Comparator
Ikke bruk av tolk
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer med diabetes type 1
Intervention
Fysisk aktivitet eller strukturert trening
Comparator
Ingen intervensjon
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer med diabetes og nyresykdom
Intervention
Lavprotein kosthold
Comparator
Vanlig kosthold tilpasset diabetes
Outcomes

PICO 4.2

Population
Pasienter med diabetes type 2 eller med høy risiko for å utvikle diabetes type 2
Intervention
Råd om fysisk aktivitet (delvis med eller uten veiledet aktivitet)
Comparator
Ingen intervensjon (noen mottok kostråd/livsstilsråd)
Outcomes

PICO 4.2

Population
Personer med type 2 diabetes og mild-moderat nyresykdom
Intervention
Høyprotein/lavkarbo-kosthold
Comparator
Standard diabetes-kosthold
Outcomes

PICO 4.3

Population
Personer med type 2-diabetes
Intervention
Strukturert trening
Comparator
Ingen intervensjon (noen mottok kostråd/livsstilsråd)
Outcomes

PICO 4.3

Population
Personer med type 2 diabetes med overvekt og fedme (hele PICO SLETTES)
Intervention
Høy-protein/lav-karbokosthold
Comparator
Standard diabetes-kosthold
Outcomes

PICO 4.4

Population
Personer med type 2 diabetes
Intervention
Utholdenhetstrening, styrketrening eller kombinasjon av både utholdenhets- og styrketrening
Comparator
1. Utholdenhetstrening vs styrketrening 2.Kombinasjonstrening vs utholdenhetstrening 3.Kombinasjonstrening vs styrketrening
Outcomes

PICO 4.5

Population
Personer med diabetes
Intervention
Middelhavskost
Comparator
lav-fett diett, vanlig/standard kost, lav-karbokost (uten energi-restriksjon), ADA 2003 kost og høy-karbokost
Outcomes

PICO 4.6

Population
Personer med diabetes
Intervention
Kosthold med høyt inntak av tisatt/fritt sukker (sukrose, glukose, fruktose eller blandinger av dette)
Comparator
Kosthold med lavt inntak av tisatt/fritt sukker
Outcomes

PICO 4.7

Population
Person med diabetes type 2
Intervention
Karbohydratredusert kost (<40 E%)
Comparator
Kosthold med >40 E% karbohydrat
Outcomes

PICO 4.8

Population
Personer med diabetes
Intervention
Kost med lav glykemisk index (GI)
Comparator
Annen kostintervensjon med høy GI
Outcomes

PICO 4.9

Population
Personer med diabetes
Intervention
Bruk av ulike sukkererstatninger
Comparator
Tilsvarende mengder glukose eller sukrose
Outcomes

PICO 4.10

Population
Personer med diabetes
Intervention
Høy-fiber (>25 g/d)
Comparator
Lav-fiber (<25 g/d)
Outcomes

PICO 4.11

Population
Personer med diabetes
Intervention
Høyt inntak av nøtter i kosten
Comparator
Lavt eller ikke noe inntak av nøtter i kosten
Outcomes

PICO 4.12

Population
Personer med diabetes
Intervention
Kost med mye belgvekster
Comparator
Kost med lite/ingen belgvekster
Outcomes

PICO 4.13

Population
Personer med diabetes
Intervention
Tilskudd av marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA)
Comparator
Ingen tilskudd av marine omega-3 fettsyrer
Outcomes

PICO 4.14

Population
Personer med diabetes
Intervention
Høyt inntak av egg (>7 egg per uke)
Comparator
Lavere inntak av egg (<7 egg per uke)
Outcomes

PICO 4.15

Population
Personer med type1 diabetes
Intervention
Opplæring og bruk av karbohydrattelling for dosering av måltidsinsulin
Comparator
Kostveiledning uten bruk av karbohydrattelling
Outcomes

PICO 4.16

Population
Personer med diabetes type 2 og overvekt
Intervention
Intensiv livsstilsbehandling av minst 6 måneders varighet med fokus på kalorirestriksjon, fysisk aktivitet og varig adferdsendring
Comparator
Standard god behandling
Outcomes

PICO 4.17

Population
Personer med diabetes type 2 og BMI <35 kg/m²
Intervention
Fedmekirurgi
Comparator
Annen standard god behandling
Outcomes

PICO 6.1

Population
Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaskulær sykdom.
Intervention
Acetylsalisylsyre (ASA) behandling
Comparator
Ingen platehemmende behandling
Outcomes

PICO 6.2

Population
Pasienter med diabetes med kjent kardiovaskulær sykdom
Intervention
Acetylsalisylsyre (ASA) behandling
Comparator
Ingen platehemmende behandling
Outcomes

PICO 6.3

Population
Diabetespasienter med kjent hjerte-og karsykdom
Intervention
Klopidogrel behandling
Comparator
Acetylsalisylsyre
Outcomes

PICO 6.4

Population
Personer med diabetes
Intervention
Standard blodtrykkssenkende behandling
Comparator
Ingen eller historisk blodtrykkssenkende behandling
Outcomes

PICO 6.5

Population
Personer med diabetes
Intervention
Intensiv blodtykkssenkende behandling med behandlingsmål < 130/80
Comparator
Standard blodtrykkssenkende behandling med behandlingsmål 140 - 160/85-100
Outcomes

PICO 6.6

Population
Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaslulær sykdom
Intervention
Statinbehandling
Comparator
Ingen kolesterolsenkende behandling/placebo
Outcomes

PICO 6.7

Population
Pasienter med diabetes og kjent kardiovaskulær sykdom
Intervention
Statinbehandling
Comparator
Ingen lipidsenkende behandling
Outcomes

PICO 6.8

Population
Personer med diabetes type 1 eller 2 med etablert hjerte- og karsykdom som ikke oppnår behandlingsmål på ett medikament
Intervention
Statin og Ezetrol kombinasjonsterapi
Comparator
Statin monoterapi
Outcomes

PICO 6.9

Population
Pasienter med diabetes med og uten kjent kardiovaskulær sykdom, ev med høye triglycerider
Intervention
Omega-3 tilskudd
Comparator
Placebo / evt. tillegg til statinbehandling
Outcomes

PICO 6.10

Population
Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaskulær sykdom
Intervention
Sreening for kardiovaskulær sykdom
Comparator
Ingen screening
Outcomes

PICO 7.1

Population
Alle personer med diabetes
Intervention
Screening av risikofaktorer for diabetisk fotsår
Comparator
Tilfeldig/ikke screening
Outcomes

PICO 7.2

Population
Pasienter med diabetes (type 1 og type 2) og kontrollpersoner uten diabetes
Intervention
Undersøkelse med monofilament, vibrasjonsfølsomhet og overfladisk smerte med "Neurotip"
Comparator
Nerveledningshastighet og - amplituder
Outcomes

PICO 7.3

Population
Pasient med diabetes med nylig tilhelet fotsår
Intervention
En time strukturert undervisning ved hjemmebesøk, informasjonsmateriell og oppfølging per telefon etter fire uker
Comparator
Kun informasjonsmateriell
Outcomes

PICO 7.4

Population
Person med diabetes og risiko for fotsår
Intervention
Trykkavlastende fotsenger
Comparator
Ingen trykkavlasting
Outcomes

PICO 7.5

Population
Personer med diabetes og tidligere fotsår eller økt risiko for å utvikle fotsår med fasongforandringer i foten der terapeutiske fotsenger alene ikke er tilstrekkelig
Intervention
Prefabrikerte ortopediske sko
Comparator
Vanlig skotøy
Outcomes

PICO 7.6

Population
Diabetespasienter med sår under ankelleddet
Intervention
Behandling i multidisiplinære fotteam
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 7.7

Population
Diabetisk nevropati og smerter i føtter
Intervention
Gabapentin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 7.8

Population
Diabetisk nevropati og smerter i føtter
Intervention
Pregabalin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 7.9

Population
Diabetisk nevropati og smerter i føtter
Intervention
SNRI
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 7.10

Population
Diabetisk nevropati og smerter i føtter
Intervention
TCA
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 9.1

Population
Personer med diabetes type 1 eller type 2 uten kjent retinopati
Intervention
Screening hvert 2. år
Comparator
Screening årlig
Outcomes

PICO 9.2

Population
Personer med diabetes type 1 eller type 2 uten kjent retinopati
Intervention
Screening hvert 2. år
Comparator
Screening hvert år
Outcomes

PICO 9.3

Population
Personer med diabetes
Intervention
Screening med fundusfoto foretatt av kvalifisert helsepersonell
Comparator
Screening med fundusfoto foretatt av ikke kvalifisert personell
Outcomes

PICO 9.4

Population
Personer med diabetes
Intervention
vurdering av fundusfoto av øyelege
Comparator
vurdering av fundusfoto av "ikke sertifisert personell"-
Outcomes

PICO 10.1

Population
Alle personer med kjent diabetes type 1 og 2
Intervention
Screening for angst og depresjon med validert instrument
Comparator
Ingen screening
Outcomes

PICO 10.2

Population
Personer med diabetes
Intervention
Psykologisk behandling av depresjon
Comparator
Standard behandling (usual care)
Outcomes

PICO 10.3

Population
Personer med diabetes
Intervention
Farmakologisk behandling av depresjon
Comparator
Standard behandling (usual care)
Outcomes

PICO 10.4

Population
Personer med diabetes og behandlingskrevende depresjon
Intervention
Collabrative care
Comparator
Standard behandling (usual care)
Outcomes