Nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Published by Sundhedsstyrelsen on Sep 3, 2018

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Neuromuskulær/funktionel træning
Comparator
Vanlig behandling, der ikke indeholder træning
Outcomes

PICO 3.2

Population
Standard
Intervention
Intervention
Comparator
Control
Outcomes

PICO 3.3

Population
Standard
Intervention
Intervention
Comparator
Control
Outcomes

PICO 4.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Styrketræning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 5.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Manuel terapi
Comparator
Vanlig behandling uden manuel terapi
Outcomes

PICO 7.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Kombineret patientuddannelse og træning
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder patientuddannelse og træning
Outcomes

PICO 8.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Superviseret genoptræning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder superviseret genoptræning
Outcomes

PICO 9.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Styrketræning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder styrketræning
Outcomes

PICO 9.2

Population
Standard
Intervention
Intervention
Comparator
Control
Outcomes

PICO 10.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Postoperativ bevægerestriktioner for hofteleddet
Comparator
Ingen eller færre bevægerestriktioner
Outcomes