National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi)

Published by the Danish Health and Medicines Authority on Aug 2, 2017

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

the Danish Health and Medicines Authority

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Børn i aldersgruppen 0-12 år med søvnforstyrrende vejrtrækning og hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 4.1

Population
Børn i aldersgruppen 0-12 år med synke- og/eller taleproblemer samt hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillektomi eller tonsillotomi (alle teknikker)
Comparator
ingen kirurgi
Outcomes

PICO 5.1

Population
Børn i aldersgruppen 0-12år med obstruktive symptomer og hypertrofiske tonsiller
Intervention
Tonsillotomi (alle teknikker)
Comparator
Tonsillektomi (alle teknikker)
Outcomes

PICO 6.1

Population
Børn i aldersgruppen 0-12år med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 7.1

Population
Unge og voksne i alderen 12 år og opefter med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
ingen kirurgi
Outcomes

PICO 8.1

Population
Børn og voksne (alle aldre) med recidiverende akut tonsillitis
Intervention
Internationale kriterier (Paradise1984-kriterierne)
Comparator
Udbredte nationale kriterier
Outcomes

PICO 9.1

Population
Unge og voksne i alderen 12 år og opefter med kronisk tonsillitis
Intervention
Tonsillektomi (alle teknikker)
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 10.1

Population
Tonsillektomerede børn og voksne (4 år og opefter eller større end 20 kg)
Intervention
Ambulant kirurgi
Comparator
Indlæggelse
Outcomes

PICO 11.1

Population
Patienter der tonsillektomeres i alderen 12 år og opefter
Intervention
Paracetamol + NSAID + opioid ved behov
Comparator
Paracetamol + NSAID
Outcomes